Szkoły/Firmy - oferta

Zapraszamy Firmy oraz grupy szkolne i przedszkolne na projekcje filmowe do Kina Centrum.

Na życzenie zorganizujemy dodatkowe seanse filmowe z bieżącego repertuaru i z zasobów dystrybutorów. Godziny seansów do uzgodnienia.

  • atrakcyjne ceny biletów grupowych
  • opiekunowie wstęp wolny

Kontakt w sprawie seansów:

phone icon (41) 25 31 482 wew. 130
e mail

pawel@mck.skarzysko.pl

e mail

kino@mck.skarzysko.pl

Aktualne propozycje dla szkół

Od 14 września

Od 14 września

Więcej informacji

Od 21 września

Od 21 września

Więcej informacji

Od 21 września

Od 21 września

Więcej informacji

Od 28 września

Od 28 września

Więcej informacji

Od 13 paździe-
rnika

Od 13 paździe-
rnika

Więcej informacji

Aktualne propozycje dla firm

Od 14 września

Od 14 września

Więcej informacji

Od 14 września

Od 14 września

Więcej informacji

Od 21 września

Od 21 września

Więcej informacji

Od 28 września

Od 28 września

Więcej informacji

Od 5 paździe-
rnika

Od 5 paździe-
rnika

Więcej informacji

Od 5 paździe-
rnika

Od 5 paździe-
rnika

Więcej informacji

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera aby otrzymywać wiadomości o repertuarze, nowościach i ofercie Kina Centrum.