46. Ogólnopolski Turniej Recytatorski (foto+video)

Drodzy recytatorzy, wywodziciele, śpiewający poezję, instruktorzy, wszyscy miłośnicy „żywego słowa''!!! Przybyliście do Skarżyska-Kamiennej na 46 edycję Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. Leopolda Staffa! - by po raz czterdziesty szósty ”śpiewać pochwałę życia…”

Konkurs rozoczął się 7 a zakończył się 9 grudnia koncertem Galowym Laureatów.

Cele Turnieju jest Doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu. Wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na na szczeblu ogólnopolskim. Integracja środowisk artystycznych. Stworzenie warunków do prezentowania wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych. Popularyzacja związków wybitnego polskiego poety Leopolda Staffa z naszym miastem.

Protokół z posiedzenia JURY odstępny TUTAJ


Jury w składzie:

 • Katarzyna Flader-Rzeszowska (Warszawa)
 • Piotr Bogusław Jędrzejczak (Jelenia Góra)
 • Andrzej Głowacki (Warszawa)

Po wysłuchaniu i obejrzeniu 35 prezentacji recytatorskich w tym cztery w kategorii poezji śpiewanej postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii recytacji:

 • dwie I nagrody (po 1500 zł)
  • Magdalena Świerczyńska ze Skarżyska-Kamiennej
  • Maciej Adrian ze Skarżyska-Kamiennej
 • dwie II nagrody (po 1000 zł)
  • Witalia Sosnowska z Lublina
  • Maria Wójtowicz ze Skarżyska-Kamiennej
 • dwie III nagrody (po 800 zł)
  • Katarzyna Linke z Częstochowy
  • Teresa Strobel-Kamińska z Lublina
 • dwa wyróżnienia I stopnia
  • Dorota Iwanicka ze Świdnika (500 zł)
  • Joanna Karcz z Ostrowca (500 zł ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o/Skarżysko-Kamienna)
 • trzy wyróżnienia:
  • Patryk Pawelec (400 zł) z Zamościa,
  • Nina Biel z Lublina (400 zł),
  • Aleksandra Woźniak (BON o wartości 400 zł ufundowany przez Starostwo Powiatu Skarżyskiego).

oraz "Nagrodę za najlepszą interpretację wiersza Leopolda Staffa" dla Grupy DDJW ze Skarżyska-Kamiennej

W kategorii poezji śpiewanej:

 • I nagroda (1500 zł) - Grupa DDJW ze Skarżyska-Kamiennej
 • II nagroda (1000 zł) - Monika Adamiec z Rzeszowa

Ponadto jury postanowiło przyznać NAGRODĘ INSTRUKTORSKĄ (w kwocie 300 zł ufundowaną przez anonimowego darczyńcę) dla Jagody Juchniewicz ze Skarżyska-Kamiennej.

Wszyscy recytatorzy otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, a laureaci otrzymali upominki rzeczowe w postaci książek ufundowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej.

Fotorelacja

Foto: MCK SKarżysko
Dostępne również na:
Google Plus logo   facebook   skarzysko24   TSK24


Pliki do pobrania

Regulamin      Karta uczestnictwa
Word doc   Adobe pdf   Word doc   Adobe pdf

Regulamin

Organizatorzy

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Patronat

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig

Cele Turnieju

 • Doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu.
 • Wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na na szczeblu ogólnopolskim.
 • Integracja środowisk artystycznych.
 • Stworzenie warunków do prezentowania wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych.
 • Popularyzacja związków wybitnego polskiego poety Leopolda Staffa z naszym miastem.

Termin

Turniej odbędzie się w dniach od 7 – 9 grudnia 2018 r.
Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25
Rozpoczęcie Turnieju 7 grudnia o godz. 16.00

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 16 lat
 • przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich edycjach naszego turnieju
 • udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału
  (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i imiennie zaproszonych recytatorów)
 • obecność od początku do końca Turnieju!!

Repertuar

Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja dowolnego tekstu literackiego z literatury polskiej bądź światowej. Ilość tekstów do prezentacji (wiersz, proza, collage tekstów) oraz forma wypowiedzi artystycznej jest dowolna (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana).
Dodatkowo uczestnik może ubiegać się o nagrodę za wybór i interpretację utworu Leopolda Staffa.

 • W odniesieniu do poezji śpiewanej obowiązują zasady:
  dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworów
 • kultura słowa
 • wartość artystyczna prezentacji
 • Jawna ocena prezentacji turniejowych bez podziału na kategorie.

Nagrody

W Turnieju przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe:
- nagroda główna GAŁĄZKA WIKLINY
- nagroda specjalna za interpretację wiersza Leopolda Staffa i nagroda publiczności

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 22 listopada b.r.

Nasz adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 25-31-482; 535 979 166
fax (41) 25-31-482 wew. 140
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy ponoszą następujące koszty:

 • akredytacja dla recytatorów, instruktorów;160 zł płatna na konto Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej lub na miejscu w dniu konkursu.
  Getin Noble Bank S.A. nr 96 15 60 00 13 21 33 74 51 40 00 00 01
 • koszty podróży

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej. Funkcję Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej pełni Pan Michał Łabuda. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (41) 2531482 wew. 114 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju recytatorskim.
• Uczestnik posiada prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 2) usunięcia danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania; 4) wniesienia sprzeciwu; 5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
• Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że wypełniając kartę zgłoszenia do turnieju recytatorskiego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

46 OTR 2018

Adres

Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa

ul. Słowackiego 25,
26-110 Skarżysko-Kamienna

dyr. mgr Katarzyna Michnowska-Małek

Informacje kontaktowe

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 (41) 25 31 482

Fax: +48 (41) 25 31 482 wew. 140

Portale społecznościowe