47. Ogólnopolski Turniej Recytatorski (foto+video)

Drodzy recytatorzy, wywodziciele, śpiewający poezję, instruktorzy, wszyscy miłośnicy „żywego słowa''!!!

Przyjechaliście do Skarżyska-Kamiennej na Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa!

- by po raz czterdziesty siódmy ”śpiewać pochwałę życia…”

 

Konkurs rozpoczął się w piątek, 6 grudnia od Monodramu Lidiyi Danulchuk "Stara Kobieta Wysiaduje" wg Tadusza Różewicza.

W kolejnych dniach odbyły się prezentacje konkursowe.

W niedzielę 8 grudnia odbyła się Gala Finałowa 47. OTR, podczas której laureaci Turnieju wystąpili przed publicznością, a także uroczyście ogłoszone zostały wyniki Turnieju.

Jury w składzie:

Lidiyi Danulchuk (Lwów), aktorka, uznana monodramistka
Konrad Dworakowski (Łódź), reżyser i aktor, absolwent i wykładowca białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Andrzej Głowacki (Warszawa), reżyser teatralny, aktor, autor piosenek, zajmuje się poezją śpiewaną, prowadzi warsztaty dla wokalistów, od lat związany z ruchem recytatorskim.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu 32 prezentacji recytatorskich w tym trzech w kategorii poezji śpiewanej i trzech wywiedzione ze słowa postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Cztery wyróżnienia II stopnia (nagrody po 450 zł): Filip Krzysiek (Ostrowiec Świętokrzyski), Teresa Strobel - Kamińska (Lublin), Joanna Karcz (Ostrowiec Świętokrzyski) , Gabriela Pikuła (Puławy)

Dwa wyróżnienia I stopnia (nagroda po 700 zł): Maciej Adrian (Skarżysko-Kamienna), Zuzanna Dąbrowska (Skarżysko-Kamienna)

Dwie III nagrody (nagrody po 900 zł): Witalia Sosnowska (Lublin), Magdalena Stefańska (Skarżysko-Kamienna)

Dwie II nagrody (po 1400 zł): Michała Żyliński (Śrem), Aleksandra Woźniak (Skarżysko-Kamienna)

I nagroda (1900 zł): Elżbieta Jakóbczyk (Tomaszów Mazowiecki)

Kategoria Poezja Śpiewana

Wyróżnienie (nagroda 500 ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku): Dawid Mik (Tarnów)

I nagroda (1900 zł): Monika Adamiec (Rzeszów)

Wywiedzione ze słowa

Wyróżnienie (400 zł): Mateusz Ciurkot (Rzeszów)

Nagroda instruktorska (300 zł): Mateusz Nowak (Lublin)

Fotorelacja
Foto: MCK Skarżysko, portal skarzysko24.pl

Dostępne również na:
zdjecia google   facebook   skarzysko24

 

 


Pliki do pobrania

Regulamin      Karta uczestnictwa
Word doc   Adobe pdf   Word doc   Adobe pdf

Regulamin

Organizatorzy

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Patronat

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig

Cele Turnieju

 • Doskonalenie sztuki słowa i warsztatu, poszukiwanie nowych środków artystycznego wyrazu.
 • Wspieranie twórców amatorów w dziedzinie kultury żywego słowa na na szczeblu ogólnopolskim.
 • Integracja środowisk artystycznych.
 • Stworzenie warunków do prezentowania wartościowych, różnorodnych i nowatorskich form wypowiedzi artystycznych.
 • Popularyzacja związków wybitnego polskiego poety Leopolda Staffa z naszym miastem.

Termin

Turniej odbędzie się w dniach od 68 grudnia 2019 r.
Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25
Rozpoczęcie Turnieju 6 grudnia o godz. 16.00

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 16 lat
 • przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich edycjach naszego turnieju
 • udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału
  (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i imiennie zaproszonych recytatorów)
 • obecność od początku do końca Turnieju!!

Repertuar

Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja dowolnego tekstu literackiego z literatury polskiej bądź światowej. Ilość tekstów do prezentacji (wiersz, proza, collage tekstów) oraz forma wypowiedzi artystycznej jest dowolna (recytacja, „wywiedzione ze słowa”, poezja śpiewana).
Dodatkowo uczestnik może ubiegać się o nagrodę za wybór i interpretację utworu Leopolda Staffa.

 • W odniesieniu do poezji śpiewanej obowiązują zasady:
  dopuszcza się wyłącznie muzykę własną, nowo skomponowaną

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworów
 • kultura słowa
 • wartość artystyczna prezentacji
 • Jawna ocena prezentacji turniejowych bez podziału na kategorie.

Nagrody

W Turnieju przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe:
- nagroda główna GAŁĄZKA WIKLINY
- nagroda specjalna za interpretację wiersza Leopolda Staffa
- nagroda publiczności

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.

Zgłoszenia

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 27 listopada b.r.

Nasz adres:

Miejskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 25-31-482; 535 979 166
fax (41) 25-31-482 wew. 140
adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy ponoszą następujące koszty:

 • akredytacja dla recytatorów, instruktorów;170 zł płatna na konto Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej lub na miejscu w dniu konkursu.
  Getin Noble Bank S.A. nr 96 15 60 00 13 21 33 74 51 40 00 00 01
 • koszty podróży

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Słowackiego 25 reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej. Funkcję Inspektora ochrony danych w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej pełni Pan Michał Łabuda. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu (41) 2531482 wew. 114 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju recytatorskim.
• Uczestnik posiada prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 2) usunięcia danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania; 4) wniesienia sprzeciwu; 5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
• Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie informujemy, że wypełniając kartę zgłoszenia do turnieju recytatorskiego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

 

47 OTR 2019

Adres

Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa

ul. Słowackiego 25,
26-110 Skarżysko-Kamienna

dyr. mgr Katarzyna Michnowska-Małek

Informacje kontaktowe

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 (41) 25 31 482

Fax: +48 (41) 25 31 482 wew. 140

Portale społecznościowe